آموزشگاه موسیقی منظومه

با اساتید مجرب در حوزه موسیقی همراهتان هستیم.

5 ستاره از 2 رأی
درباره / معرفی

موسیقی از نظم به وجود می آید و منظومه نشات گرفته از نظم حاکم بر منظومه حیات و هستی است در حقیقت منظومه نشان دادن وجود موسیقی در تمام کائنات و تمام زوایای وجود در هستی است اگر خوب بنگریم در خواهیم یافت که موسیقی در تمام جهان هستی و کیهان به شکلی منظم یافت خواهد شد و موسیقی ما را به چیزی فراتر از زمان و مکان متصل خواهد کرد.


منظومه قصد دارد راهی هر چند کوچک به این عظمت هستی بگشاید و ما در آموزشگاه موسیقی منظومه بر آنیم تا اندکی فراتر از آموزش ساده موسیقی در برنامه کار داشته باشیم.


همواره هدف ما این بوده است که در آموزش موسیقی به جنبه های بیشتر از خود آن بنگریم تا تاثیرات مثبت موسیقی را در همه زوایای زندگی هنرجویان داشته باشیم.

خلاصه ادامه
شبکه‌های اجتماعی
error: Alert: Content is protected !!