کلینیک ریه بیمارستان یاس

اقدامات تشخیصی و درمانی

5 ستاره از 2 رأی
راه‌های ارتباطی
شبکه‌های اجتماعی
درباره / معرفی
خدمات قابل ارائه در این سرویس اقدامات تشخیصی و درمانی در موارد:

• بیماری های بینابینی ریه (شامل وسکولیت دها ، اسکلرودرمی، سارکوییدوز و ...)

• برونشکتازی و فیبروز کیستیک

• بیماری های پلور و مدیاستن

• سرطان ریه

• DVT و ترمبوآمبولی

• پنومونی

• آبسه ریه

• آسم

• Copd

• سرفه

• هموپتیزی
خلاصه ادامه
error: Alert: Content is protected !!