کلینیک مغز و اعصاب دکتر محمدکاظم بخشنده

گواهینامه فوق تخصصی و بین المللی اروپا

5 ستاره از 2 رأی
راه‌های ارتباطی
شبکه‌های اجتماعی
درباره / معرفی


دکتر داوود محمودی


 

جراح مغز و اعصاب


جراح دیسک ، ستون فقرات و سیاتیک


گواهینامه فوق تخصصی و بین المللی اروپا


در عمل‌های کم تهاجمی و جراحی بسته دیسک و سیاتیک


 

دوره دیده فوق تخصصی اروپا در؛

جراحی بسته ستون فقرات

جراحی های کم تهاجمی ستون فقرات

جراحی بسته دیسک کمر، دیسک گردن، سیاتیک

جراحی بسته دیسک با لیزر

جراحی آندوسکپی دیسک

جراحی بسته بدون بستری

جراحی بسته بدون بیهوشی

جراح خبره عملهای کم تهاجمی در ایران و منطقه

با بیش از 2000 عمل و پروسیجر

جراح معتمد ورزشکاران ملی و قهرمانان جهانی و المپیک

جراح برتر مورد تقدیر وزیر بهداشت و مجلس

از شاگردان پروفسور سمیعی

از شاگردان پروفسور کين باخر

از شاگردان پروفسور آلدانا


خلاصه ادامه
error: Alert: Content is protected !!